Les om forskningsprosjektet vi støtter i USA

01.03.2016 Martin Wiig Larsen

Aktiv mot kreft støtter et forskningsprosjekt i regi av forsker Lee Jones ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Les mer om prosjektet i en artikkel fra The Wall Street Journal og et intervju med Lee Jones.

Forberedelser: Ei uke på sykkelsetet på Mallorca i april.

23.02.2016 Martin Wiig Larsen
I regi av Aktiv mot kreft er nå 6 kreftpasienter i gang med målrettet trening for å kunne gjennomføre en treningsleir på sykkel siste uka i april. AKTIV-instruktørene Anne Gro og Elisabeth er ansvarlig for treningsopplegget for deltakerne fram til vi reiser og for at alle er så godt forberedt som mulig til det som venter dem på Mallorca. Her er deres oppdatering på forberedelsene.

Podcast fra Espern Treningssenter: Trening og kreft

23.02.2016 Martin Wiig Larsen
Daglig leder Helle Aanesen deltar i en podcast om trening og kreft. Espern Aktivitetspark lanserer som første og foreløpig eneste treningssenter i Norge egen podkast. I episode 4 av treningspodden er det både gjester fra Kreftforeningen og Aktiv mot kreft i studio. Temaet er trening og kreftbehandling, og det diskuteres både hva som gjøres i dag, hva som kan gjøres i fremtiden og hvor viktig trening er for kreftpasienter.

Aktiv mot kreft
Slemdalsveien 72
0373 Oslo
Telefon: +47 23 89 64 88
Org.nr.: 992 028 467
E-post: post@aktivmotkreft.no
Web: www.aktivmotkreft.no